Company Logo

Contact Us

Notice

คดียาเสพติด

    ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาชนิดใดๆ หรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยการกิน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใดๆแล้วจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายสมองและจิตใจ

    การแบ่งประเภทยาเสพติดในทางกฎหมาย สิ่งที่ถือว่าเป็นยาเสพติดนั้นจะต้องมีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน หากไม่มีกฎหมายระบุไว้สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ยาเสพติด แม้ว่าสิ่งที่เสพนั้นจะมีฤทธิ์ที่ทำให้เกิดการเสพติดได้ก็ตาม เช่น บุหรี่ สุรา เป็นต้น

 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ได้แบ่งยาเสพติดให้โทษ (มาตรา7) แบ่งออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

ประเภทที่ 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง มี 38 รายการที่สำคัญ คือ เฮโรอีน แอมเฟตามีน แมทแอมเฟตามีน เอ็กซ์ตาซีและแอลเอสดี

ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป มี 102 รายการที่สำคัญ คือ ใบโคคา โคคาอีน โคเดอีน ยาสกัดเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง เมทาโดน มอร์ฟีน ฝิ่นยา (ฝิ่นที่ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งเพื่อใช้ในทางยา) ฝิ่น (ฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก มูลฝิ่น)

ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต้นตำรับยาและมียาเสพติดให้ โทษประเภท 2 ผสมอยู่ คือ ยารักษาโรคที่มียาเสพติด ประเภท 2 เป็นส่วนประกอบอยู่ในสูตร เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้ท้องเสีย

ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ 2 มี 32 รายการที่สำคัญ เช่น อาเซติค แอนไฮไดรด์อาเซติค คลอไรด์

ประเภทที่ 5 ยาเสพติดให้โทษที่ไม่เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึง 4 มี 4 รายการ คือ กัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่น ทุกส่วนของพืชกัญชา ทุกส่วนของพืชกระท่อม และพืชเห็ดขี้ควาย

 

อัตราโทษ ยาเสพติด

จำหน่าย หรือครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน ไม่ถึง 0.375 กรัม จำคุก 4 - 15 ปี

จำหน่าย หรือครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน เกิน 0.375 กรัม จำคุก 4 - ตลอดชีวิต

จำหน่าย หรือครอบครองเพื่อจำหน่าย เกิน 20 กรัม จำคุกตลอดชีวิต

 

ข้อปฏิบัติและแนวทางการต่อสู้คดี

1 โดนตำรวจจับคดียาเสพติด ต้องทำอย่างไร?

ตอบ ก่อนลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุม ต้องอ่านข้อความให้ละเอียดก่อนว่าข้อความตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ หลังจากนั้นให้ตัดสินใจเอาเองว่าจะลงลายมือชื่อหรือไม่ก็ได้ ตำรวจผู้จับกุมไม่มีสิทธิที่จะบังคับให้คุณลงชื่อในบันทึกการจับกุม

2 ประกันตัวได้หรือไม่?

ตอบ สามารถทำได้ แต่โดยทั่วไปคดียาเสพติดศาลมักไม่ให้ประกันตัว เพราะเกรงว่าจะหลบหนี และคดีมีอัตราโทษสูง 

3 รับสารภาพหรือปฎิเสธ จะมีผลดีผลเสียต่างกันอย่างไร?

ตอบ การรับสารภาพไม่จำเป็นต้องรับสารภาพในชั้นจับกุมหรือชั้นพนักงานสอบสวน ควรรับสารภาพในชั้นศาลจะเป็นประโยชน์มากกว่า ในชั้นจับกุมควรให้การปฏิเสธไปก่อน ถ้าไม่ได้กระทำความผิด ในกรณีรับสารภาพและไม่มีความประสงค์จะต่อสู้คดี ควรว่าจ้างทนายความยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ลงโทษสถานเบา โดยให้ลดโทษกึ่งหนึ่ง หรือให้รอการลงโทษ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของจำเลยในการเอาตัวรอดในคดี

4 ถ้าจะสู้คดีควรจะเตรียมพยานหลักฐานอย่างไร?

ตอบ คดียาเสพติดสาระสำคัญอยู่ที่ของกลาง ธนบัตรล่อซื้อ ถ้าอยู่ในตัวผู้กระทำความผิดก็เป็นเรื่องยากในการต่อสู้คดี แต่ถ้าของกลางไม่ได้อยู่ที่ผู้กระทำความผิดหรือยังมีข้อสงสัยว่าใครเป็นเจ้าของของกลาง จำเลยยังมีโอกาสต่อสู้คดี พยานในชั้นจับกุมและคนที่รู้เห็นเหตุการณ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อรูปคดี รวมทั้งสถานที่เกิดเหตุ แสงสว่างหรือแสงไฟ พฤติการณ์การจับกุม การข่มขู่หรือการทำร้าย ร่างกายเพื่อให้การรับสารภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อสำคัญในการต่อสู้คดี

5 จะหาทนายความมาว่าความคดียาเสพติดหาได้จากที่ไหน และต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

ตอบ ทนายความที่ว่าความคดียาเสพติด ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำคดียาเสพติดมีประสบการณ์ในการชนะคดีเข้าใจกฎหมายยาเสพติดเป็นอย่างดี มียุทธวิธีและยุทธศาสตร์ในการดำเนินคดีที่น่าเชื่อถือเป็นระบบมองเห็นภาพ และมีความเคลื่อนไหว ทางกลยุทธ์ในการสู้คดี เพื่อที่จะไปสู่ชัยชนะของคดีได้

6 โอกาสชนะคดีมีมากน้อยเพียงใด?

ตอบ โอกาสในการชนะคดี ขึ้นอยู่กับการนำสืบของจำเลยในคดียาเสพติด ในการปฏิเสธของกลางในคดี ทำให้ศาลเห็นว่าเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดียังมีข้อสงสัยว่ายาเสพติดอาจมิใช่ของจำเลย ถ้านำสืบได้ก็ชนะ แต่ถ้านำสืบไม่ได้ก็แพ้ 

7 ตัวบทกฎหมายที่จำเลยคดียาเสพติดจะนำมาอ้างเพื่อให้โทษลดลงมีหรือไม่?

ตอบ ตามกฎหมายยาเสพติด ถ้าผู้ต้องหาในคดียาเสพติดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุม จนนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดได้ ศาลจะลงโทษผู้ต้องหาน้อยเพียงใดก็ได้ ข้อกฎหมายข้อนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และมีการนำมาใช้กันมากและได้ผล
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.