Company Logo

Contact Us

Notice

    คู่มือประชาชนนี้ ได้รวบรวมขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการดำเนินคดีหรือถูกดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานฯจึงได้จัดเตรียมข้อมูลไว้เป็นแนวทางให้ท่านสามารถดำเนินคดีได้อย่างถูกวิถี อีกทั้งเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนเอง กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่รูป

การประกันตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลย

 

ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้องคดี

 

หลักการทำสัญญา

 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีศาลแพ่ง

 

อายุความคดีอาญา

 

คดียอมความได้

 

สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย

 

การเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.