Company Logo

Contact Us

Notice

   สำนักงานฯได้จัดเตรียมตัวอย่างคำคู่ความบางส่วนเพื่อเพื่อนๆพี่น้องทนายความ สามารถได้นำไปใช้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆทั้งก่อนและหลังการดำเนินคดีทางศาล ซึ่งเป็นตัวอย่างที่จำเป็น และพบเห็นได้บ่อย สำนักงานฯจึงได้รวบรวมขึ้นมาเพียงบางส่วนหาก ทางสำนักงานฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อประโยชน์แก่เพื่อนๆพี่น้องทนายความ หากท่านต้องการชม กรุณาคลิกเลือกแต่ละหัวข้อได้เลย

 

ตัวอย่างคำให้การจำเลย ในคดีอาญา

 

ตัวอย่างคำร้อง

 

ตัวอย่างคำแถลง

 

ตัวอย่างคำขอ

 

ตัวอย่างสัญญาจ้างทนายความ(ว่าความ)

 

ตัวอย่างสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย

 

ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมความความในศาล

 

ตัวอย่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม

 

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

 

เอกสารประกอบการดำเนินคดีแพ่ง

 

ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.