Company Logo

Contact Us

Notice

บริการที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือในนามส่วนตัว

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง

» ผิดสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน

» สัญญาว่าจ้างทั่วไป

» กฎหมายแรงงาน

» ารออกหนังสือตักเตือนลูกจ้างที่ประพฤติผิดข้อบังคับบริษัท

» ลูกจ้างยักยอกทรัพย์สินบริษัท การปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดี เรื่องอายัดเงินเดือน

» การปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดี เรื่องอายัดเงินเดือน เป็นต้น

 

อัตราค่าบริการ เดือนละ 6,000 บาท ทำสัญญาจ้างขั้นต่ำ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนๆละ 1 ครั้ง

2 ตรวจสอบสัญญาและให้คำแนะนำด้านกฎหมาย เดือนละไม่เกิน 2 สัญญา

3 ออกหนังสือบอกกล่าวทวงหนี้ เดือนละไม่เกิน 5 ฉบับ
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.