Company Logo

Contact Us

Notice

บริการที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท คดีแรงงาน

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง

 

อัตราค่าบริการ เดือนละ 6,000 บาท ทำสัญญาจ้างขั้นต่ำ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

เงื่อนไขการให้บริการ

1 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนๆละ 1 ครั้ง

2 ตรวจสอบสัญญาและให้คำแนะนำด้านกฎหมาย เดือนละไม่เกิน 2 สัญญา

3 ออกหนังสือบอกกล่าวทวงหนี้ เดือนละไม่เกิน 5 ฉบับ
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.