Company Logo

Contact Us

Notice

คดีขอแยกกันอยู่ชั่วคราว

    การเกิดความรุนแรงในครอบครัว สามีภริยาไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติสุข จนถึงขนาดเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

ฝ่ายที่ได้รับอันตรายหรือถูกกระทำ มีสิทธิร้องต่อศาลให้สั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่ต่างหากชั่วคราวได้ และศาลอาจมีคำสั่งให้มีการชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ด้วยก็ได้

 

การร้องขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่เป็นการชั่วคราว มี 3 กรณี ดังนี้

1 การอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตรายแก่จิตใจอย่างมากของสามีหรือภริยา

การอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตรายแก่กายอย่างมากของสามีหรือภริยา

การอยู่ร่วมกันจะเป็นการทำลายความผาสุกอย่างมากของสามีหรือภริยา

    อนึ่ง การแยกกันอยู่นี้ไม่ถือว่าเป็นการจงใจละทิ้งร้างกัน แต่หากแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเกิน 3 ปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ ตามมาตรา 1516 (4/2)

 

ตัวอย่างคดี

» ชอบดุดา ชอบเสพสุรา ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ทุบตี เอาน้ำสาดหน้า

» สามีเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง อยู่ร่วมกันอาจได้รับเชื้อ

» เป็นโรคโลหิตจาง อนุญาตอยู่ต่างหากจนกว่าจะรักษาหายดี

» วิกลจริต ดุร้าย ก่อให้เกิดความหวาดกลัวแก่ภริยาและบุตร

» ตัณหาจัดผิดปกติธรรมดา ข่มขืนกระทำชำเรา

» แกล้งฟ้องคดีอาญาความผิดเล็กน้อย

» ฆ่าสัตว์เลี้ยงที่อีกฝ่ายรัก

 

ประเด็น สถานที่แยกกันอยู่

    ตามปกติฝ่ายที่ถูกกระทำ ต้องเป็นฝ่ายอกจากบ้านไปพักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง แต่บางกรณีฝ่ายที่ถูกกระทำอาจขอให้ศาลมีคำสั่งให้ตนอยู่ในบ้านได้ โดยให้อีกฝ่ายที่กระทำความผิดออกไปพักอาศัยที่อื่น หรือจำกัดบริเวณบ้าน เช่น ให้อยู่เฉพาะชั้นล่างเท่านั้น

 

ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฏีกา ที่น่าสนใจ

คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 369/2509 

    จำเลยชอบดุด่า ชอบเสพสุรา เคยฟันโจทก์ 2 ครั้งที่แขนซ้ายและมือซ้ายเคยเอากาแฟร้อนสาดหน้าและต่อยโจทก์และโจทก์ก็เคยฟันจำเลยถึงกระดูกนิ้วขาดแม้จะนับได้ว่าเป็นเรื่องรุนแรงอยู่มาก แต่ก็เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจากการที่ได้เป็นสามีภริยากันมารวม 2 ระยะ เป็นเวลาประมาณ 7-8 ปีแล้ว ถือว่าไม่มีลักษณะจะเป็นเหตุที่โจทก์จะขอให้ตนแยกอยู่ต่างหากจากจำเลยดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1462

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 1462 ในกรณีที่สามีภริยาไม่สามารถที่จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขได้ หรือถ้าการอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือทำลายความผาสุกอย่างมาก สามีหรือภริยาฝ่ายที่ไม่สามารถที่จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขได้ หรือฝ่ายที่จะต้องรับอันตรายหรือถูกทำลายความผาสุก อาจร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ตนอยู่ต่างหากในระหว่างที่เหตุนั้นๆ ยังมีอยู่ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ ศาลจะกำหนดจำนวนค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ฝ่ายหนึ่งจ่ายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามควรแก่พฤติการณ์ก็ได้

 

มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้

(4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน 3 ปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติมจากทนายความ

1 หากมีข้อตกลงระหว่างสามีภริยา ว่าจะแยกกันอยู่ แม้เป็นเพียงวาจาก็สามารถบังคับได้

 

             

อัตราค่าบริการว่าความ คดีขอแยกกันอยู่ชั่วคราว 

 

 

ลำดับ

 

รูปแบบคดี

 

ราคา(บาท)

 

1

       

 

ยื่นคำร้องต่อศาล สามีภริยาขอแยกกันอยู่

 

-x-

 

หมายเหตุ อัตรานี้เฉพาะคดีที่มีเขตอำนาจศาลอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน

นอกเหนือจากนี้ เพิ่มค่าเดินทางกิโลเมตรละ 5 บาท
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.